Persoonsvolgende financiering

Het financieringssysteem in heel wat sectoren wordt gewijzigd. In plaats van het aanbod wordt de vraag gesubsidieerd, de zogenaamde persoonsvolgende financiering.

LBC-NVK wil correcte moderne personeelsnorm

ma 26 jan 2015 -- Fatiha Dahmani

Een personeelsnorm bepaalt het minimaal aantal personen op de werkvloer. De regering wil besparen in de sector van de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het welzijnswerk. Sociale ondernemers krijgen van de regering de volledige vrijheid om zonder enige vorm van regels het werk te organiseren. Van een personeelsnorm is nergens sprake. De LBC-NVK wil een moderne correcte personeelsnorm die rekening houdt met de gestegen zorgzwaarte.

Staak met ons mee op maandag 15 december

do 27 nov 2014 -- Fatiha Dahmani

Werk je in de Gehandicaptenzorg, in een CAW, in de Bijzondere Jeugdzorg,... dan roepen we je op om op maandag 15 december absoluut mee te staken. Meer dan ooit is het nodig dat je je verzet tegen de maatregelen van de Vlaamse en de federale regering. De sector rekent op jou!

Diensten Begeleid Wonen willen niet vergeten worden

di 20 mei 2014 -- Redactie

Op woensdag 14 mei 2014 voerde de Federatie Diensten Begeleid Wonen actie op het Martelaarsplein in Brussel. De Federatie vreest dat de nieuwe financieringswijze van de sector ervoor zal zorgen dat haar doelpubliek uit de boot zal vallen.

Vlaanderen gaat gehandicaptensector heel anders organiseren

wo 30 apr 2014 -- Redactie

Op woensdag 23 april 2014 keurde het Vlaams parlement het ontwerp van decreet over de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking goed. De LBC-NVK zal niet toelaten dat die nieuwe financiering leidt tot minder kwaliteit en een afbraak van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Pagina's