Eerste reactie ACV Puls op één bezoeker per bewoner in woonzorgcentra en gehandicaptenzorg (update)

Deze nieuwe maatregel komt totaal onverwacht. Er is op geen enkele manier overleg geweest met de sector.

Veel woonzorgcentra en andere organisaties in de gehandicaptenzorg hebben een tekort aan mondmaskers en beschermingsmateriaal. Dan is veel bezoek toelaten op een veilige manier niet doenbaar. Het zou daardoor ook nog extra werkdruk veroorzaken voor het personeel.

Hoe goed bedoeld ook, deze maatregel komt te vroeg voor veel voorzieningen. En deze maatregel kan slechts uitgevoerd worden met duidelijke instructies vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid over hoe dit bezoek georganiseerd moet worden. Bezoekers kunnen ook enkel toegelaten worden als niet alleen het personeel, maar ook de bezoekers zélf over voldoende beschermingsmateriaal beschikken. Elke bezoeker kan uiteindelijk een (pas opgelopen) besmetting binnenbrengen in een centrum of instelling. Vooral in de gehandicaptenzorg, waar de bewoners in leefgroepen samen wonen, is het extra moeilijk om dit bezoek te organiseren.

Dit kan niet tegen maandag - overhaast - georganiseerd worden.

Update:

We vernemen dat deze beslissing voorlopig opgeschort is en dat de minister in overleg gaat met alle actoren. Ook wij zijn betrokken in dit overleg. We denken dat dit op dit moment een verstandige beslissing is.