Ervaringsattesten voor logistieke functies in de opvoedingssector

Werk je in het paritair comité 319.01? Heb je een logistieke functie? En word je betaald op barema L4? Dan hebben we goed nieuws! Dankzij ACV Puls kan je opnieuw een ervaringsattest behalen. Met zo’n attest groei je automatisch door naar het hogere barema L3, ongeacht jouw functie. Mis deze kans op een welverdiende loonsverhoging niet!

Vanaf dit voorjaar kan je terug je competenties als ‘poetshulp’ laten testen. Samen met vormingscentrum HIVSET is een nieuw aanbod uitgewerkt, betaald door het vormingsfonds van de sector. Alle werknemers L4 die het ervaringsattest behalen krijgen onvoorwaardelijk een hoger loonbarema. Dit wordt betaald zolang ze in de sector blijven werken.

Het aanbod

Per provincie wordt er een infosessie georganiseerd, minstens één keer in het voorjaar, en één keer in het najaar. Je wordt er voorbereid op de test. Deze legt HIVSET samen met jou vast binnen de twee maand die erop volgen. De test vindt plaats in hun lokalen in Waregem of in Turnhout.
Zowel de deelname aan de infosessie als aan de test telt als werktijd. De gemaakte vervoersonkosten krijg je terugbetaald door de werkgever.

Schrijf je vandaag nog in!

ACV Puls heeft heel veel moeite gedaan om het behalen van een ervaringsattest en de bijhorende loonsverhoging mogelijk te maken. Aarzel dus niet, en ga in op het vernieuwde aanbod! Misschien wordt 2020 dan wel het jaar waarin je eindelijk wat meer loon naar werk gaat krijgen.

Meer info & inschrijvingen op de website van het vormingsfonds VIVO
Uiteraard kan je met je vragen ook terecht bij de afgevaardigden van ACV Puls op jouw werk.

Downloads: