Gelijk loon voor gelijk werk, voor de werknemers in de gezondheidsondersteunende diensten

Nationale actie- en stakingsdag 29 maart

De gezondheidsondersteunende diensten draaien op volle toeren sinds het begin van de coronapandemie. De labo’s, ambulancediensten, polyklinieken, medische kabinetten en externe preventiediensten… hielden de bedrijven en de gezondheidszorg mee op de been, in het heetst van de strijd. Deze diensten draaien op volle toeren.
Maar ook buiten de covidcrisis houden deze ondernemingen mee de bedrijven en de gezondheidszorg recht.
Ondertussen wordt in de gezondheidszorg (o.a. ziekenhuizen en ouderenzorg) geïnvesteerd in hogere lonen en extra personeel. Geen spoor hiervan in de gezondheidsondersteunende diensten? Dat aanvaarden wij niet.
Wij verdienen dezelfde investeringen in onze lonen in onze sector. Structureel, op onze loonbrief en met extra personeel.
Het IPA mag ons daarin niet beknotten!
Om de twee jaar onderhandelen de werkgevers en de vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord, het ‘IPA’. Daarin wordt vastgelegd hoeveel de lonen mogen stijgen – de loonnorm. De werkgevers willen de lonen niet meer dan een schamele 0,4% laten stijgen.
Is dat van belang voor de gezondheidsondersteunende diensten? Jazeker! Sinds 2016 gebruiken we die loonmarge om de lonen van alle werknemers in de gezondheidsondersteunende diensten te verhogen. Dat traject is vastgelegd. Elke twee jaar zetten we een stap in de richting van de ziekenhuisbarema’s. Een stap dichter bij gelijk loon voor gelijk werk.

Alleen… met 0,4% wordt dat geen stap. Hoogstens een klein stapje vooruit.
Dat is onaanvaardbaar, zeker nu onder meer de ziekenhuizen de grote sprong naar de volledige betaling van nieuwe en betere loonschalen maken.

Daarom moeten we samen solidair actie voeren voor betere lonen in élke non-profitsector! Ook in de gezondheidsondersteunende diensten! Wij willen gelijk loon voor gelijk werk!

We willen het beter! Samen we maken het beter! #wemakenhetbeter
Neem deel aan de acties en staking van het gemeenschappelijk vakbondsfront op maandag 29 maart! Meer info op samenmakenwehetbeter.be