Goed nieuws voor ziekenhuizen, thuisverpleging, diensten voor het bloed en wijkgezondheidscentra: eindejaarspremie stevige stap vooruit, betere regeling afwezigheid onvoorziene dringende gebeurtenissen

Elk jaar in december wordt de eindejaarspremie uitbetaald. Wat zou je ervan vinden als je eindejaarspremie in december 2022 zou stijgen? Nu de onderhandelingen met de werkgeversorganisaties eindelijk definitief rond zijn, gaat het echt gebeuren. De eindejaarspremie zet dit jaar al een stevige stap vooruit (bedrag ‘bruto/voltijdse basis’ 400 euro).

En er is nog meer goed nieuws: vanaf nu komt er een betere regeling als je door onvoorziene dringende gebeurtenissen niet naar het werk kan.
Benieuwd? Lees dan zeker verder!

Is de verhoging van de eindejaarspremie van toepassing op alle werknemers, ongeacht de functie?
Inderdaad. Voor ACV Puls is elke werknemer in de zorgsector super belangrijk en onmisbaar. Als we onze krachten bundelen staan we sterk. Zo kunnen we samen resultaten en vooruitgang bereiken.

Van waar komt die verhoging nu ineens?
Ze valt inderdaad niet vanzelf uit de lucht. De verhoging van de eindejaarspremie komt er na lange onderhandelingen met de werkgeversorganisaties en is nog een gevolg van het vorige sociaal akkoord met de federale regering.

En wat na 2022?
De verhoging van de eindejaarspremie in 2022 is geen eenmalig extraatje. Ze blijft verworven voor alle jaren nadien. Het is de eerste en welgekomen stap in de richting van een volwaardige 13de maand. Dat heeft ACV Puls steeds voorop gesteld en daar zullen wij consequent op verder bouwen. Daar kan je op rekenen. Want samen ijveren we voor een volledige 13de maand voor alle werknemers. Doe je ook mee?

Hoe wordt de verhoging van de eindejaarspremie berekend?
De bestaande berekeningsregels van de eindejaarspremie blijven van toepassing.

  • Uitbetaling in december van het kalenderjaar (of in de maand dat een werknemer uit dienst treedt), op basis van een referteperiode. Een volledige referteperiode loopt van 1 januari tot 30 september van het kalenderjaar van uitbetaling. Een volledige referteperiode = een volledige eindejaarspremie.
  • Elke maand gewerkte of gelijkgestelde arbeidsprestaties in de referteperiode geeft recht op 1/9de deel van de eindejaarspremie.
    Een maand telt mee als maand vanaf een tewerkstelling voor de 16de van die betrokken maand.
  • Het basisbedrag van de verhoging is 400 euro/bruto werknemer/in geval van voltijdse contractuele arbeidstijd. Bij een deeltijdse tewerkstelling
    gebeurt de berekening van de eindejaarspremie zoals steeds in verhouding tot de contractuele arbeidstijd.
  • Het bedrag van de verhoging van de eindejaarspremie zal in december 2022 nog wat hoger zijn aangezien het geïndexeerd zal worden sinds het indexcijfer van oktober 2021.
  • Indien er in de instelling reeds gunstigere eindejaarspremies bestaan,dan blijven deze uiteraard behouden.

Een betere regeling als je door onvoorziene dringende gebeurtenissen niet naar het werk kan

Daar sta je dan als werknemer… Een onvoorziene dringende gebeurtenis die je noodzakelijke tussenkomst vereist waardoor je onmogelijk naar het werk kan?
Er bestond al een algemeen recht, het zogenaamde “verlof om dwingende redenen”, waarop je -zo nodig, mits melding en bewijs en begrensd tot maximaal 10 keer per kalenderjaar, beroep kan doen. Die algemene regeling heeft echter loonverlies tot gevolg bij de afwezigheid.
Dankzij de onderhandelingen verandert dat vanaf nu. In een situatie van ‘dwingende redenen’ is er behoud van loon bij de eerste twee (niet-aangesloten) dagen afwezigheid per kalenderjaar.

Hebben de werknemers van de andere sectoren uit het PC 330 recht op de verhoging van de eindejaarspremie en de twee betaalde dagen verlof om dwingende redenen?
Sinds de laatste staatshervorming is niet meer de Federale maar de Vlaamse Regering bevoegd voor de woonzorgcentra, de revalidatiesector, de PVT’s en beschut wonen.
ACV Puls neemt daarom het initiatief om de onderhandelingen met de Vlaamse Regering en de werkgevers op te starten zodat de tienduizenden werknemers uit deze sectoren recht krijgen op deze voordelen. We houden jullie verder op de hoogte!

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen?
Je bent van harte welkom bij de ACV Puls afgevaardigden op je werk, of in
de ACV Pulssecretariaten in de regio’s.