Heel belangrijk nieuws voor alle zorgkundigen!

Als actieve vakbond in de Non-Profit volgen we de evoluties in de wetgeving over de zorgberoepen van dichtbij op. Voor de werknemers in de Non-Profit én voor de kwaliteit van de zorg is dat een kwestie van groot belang. Aan de onderhandelingstafel verdedigt de LBC-NVK Non-Profit jouw belangen op een constructieve maar vastberaden manier. Om zo de best mogelijke regelingen voor de zorgsector te bereiken.
Vandaag vernieuwt de minister van Volksgezondheid, na overleg, de wetgeving voor zorgkundigen. Dat is belangrijk nieuws voor de ruim 127.500 zorgkundigen in België, waarvan ruim 80.000 in Vlaanderen. Ze werken in ziekenhuizen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuisverpleging, gezinszorg en in tal van welzijnssectoren.
Gaat het over jouw job, of over die van de collega’s waarmee je samenwerkt? Lees dan zeker verder!

Wat betekent de nieuwe wetgeving voor zorgkundigen?

Naast de vele zorgtaken die zorgkundigen vandaag al uitvoeren, bepaalt de nieuwe regeling dat zorgkundigen een vijftal bijkomende zorghandelingen wettelijk mogen uitvoeren, na delegatie door een verpleegkundige. Het gaat voornamelijk om haalbare zorgtaken, die in de praktijk soms ook al gebeurden, maar waarvoor nog geen duidelijk wettelijk kader voorzien was. Deze vijf bijkomende zorgtaken worden nu wettelijk erkend. Het is logisch dat er enige opleiding wordt voorzien voor deze bijkomende taken.

Vijf bijkomende zorghandelingen

  • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
  • Toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine).
  • Oraal toedienen van voeding en vocht.
  • Manueel verwijderen van fecalomen.
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Hoe verloopt het nu concreet?

Zorgkundigen die hun opleiding starten vanaf 1/9/2019 zullen dit in hun opleiding meekrijgen.
Voor wie vandaag reeds als zorgkundige werkt (reeds als zorgkundige geregistreerd is) zal een opleiding worden voorzien van 150 uur, waarvan maximaal de helft in de vorm van een ‘praktijkstage’, die ook op de bestaande tewerkstellingsplaats mag plaatsvinden.

Belangrijk: wie nog niet meteen voldoet aan de opleidingsvoorwaarde mag intussen uiteraard wel, zoals vandaag, als zorgkundige blijven werken, maar mag wettelijk gezien die 5 bijkomende ‘nieuwe handelingen’ niet uitvoeren. Er is dus absoluut geen reden tot paniek dat je je huidige job als zorgkundige ineens niet meer zou mogen uitvoeren. Buiten de wettelijke context van de bijkomende handelingen kan je, in afwachting van de vorming, gewoon je huidige job uitvoeren.

Een belangrijke stap vooruit voor de erkenning en de waardering van het beroep van zorgkundige

Toekomstgericht is deze nieuwe wetgeving heel belangrijk voor de blijvende wettelijke erkenning van het beroep van alle zorgkundigen in het geheel van de gezondheidsberoepen. Zorgkundigen krijgen met deze wetgeving ook de erkenning van de waardevolle rol die zij absoluut verdienen als zorgberoep. In het geheel van de zorg- en verpleegkundige taken voor een kwalitatieve zorg verdienen jullie je waardevolle plaats. Dat zullen we als vakbond ook steeds blijven verdedigen!

En hoe moet het dan verder met die ‘bijkomende’ vorming voor wie al in dienst is?

Vorming is een ‘Vlaamse bevoegdheid’. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe die vorming precies gaat verlopen. Als jouw vakbond in de Non-Profit gaan we dit op de voet volgen en met de overheden bespreken. We zullen hierover met de bevoegde politieke overheden onderhandelen in jouw rechtstreeks belang. Van zodra er meer nieuws is informeren we je zo spoedig mogelijk. Je kan op ons rekenen!

Antwoord op je vragen en alle ondersteuning die je nodig hebt kan je verkrijgen van onze syndicale afgevaardigden LBC-NVK in je instelling|organisatie en via onze LBC-NVK secretariaten in jouw regio.