Het is 2 voor 12 voor de ouderenzorg in Vlaanderen

De sterke getuigenissen van werknemers van woonzorgcentra die vandaag in de pers te lezen zijn, meer bepaald in de krant Het Nieuwsblad, bevestigen wat we al enkele jaren weten. De werknemers in de ouderenzorg zijn sterk gemotiveerd en betrokken bij hun job maar worden geconfronteerd met een stijgende werkdruk, veel stress en een hoog risico op burn-out. Deze problemen zijn alleen met extra middelen aan te pakken.

Het is erg verontrustend dat de al hoge werkstress verder stijgt en de moeilijke werkomstandigheden nog verslechteren. Het is 2 voor 12 voor de ouderenzorg in Vlaanderen.

De vorige Vlaamse regering heeft, in uitvoering van het jongste sociaal akkoord, in 2019 een bedrag van 22 miljoen euro geïnvesteerd om meer werkkrachten te kunnen aanwerven. De nieuwe Vlaamse regering trekt op dit punt slechts 9 miljoen euro uit in 2020. Dat is veel te weinig en onverantwoord.

De centen zullen van de overheid moeten komen want we weten ondertussen ook dat de prijs, die de bewoners van woonzorgcentra betalen, gestegen is.
ACV Puls en ACV Openbare Diensten vraagt aan de Vlaamse overheid om snel met overleg te starten over oplossingen:

  1. Investeringen in meer personeel om de gestegen zorgzwaarte in de woonzorgcentra op te vangen. De bijkomende centen moeten dienen om extra krachten aan te werven.
  2. Een aanpassing en verhoging van de personeelsnormen. Naast het verhogen van de bestaande personeelsnormen staan we open voor overleg over de inzet van mensen met andere kwalificaties dan verpleegkundigen. De doelstelling moet zijn het versterken van de zorg voor de bewoners en niet het vermijden van investeringen in extra personeel.

We vragen aan Vlaams minister Wouter Beke (Welzijn) om het overleg over deze problemen en oplossingen dringend te hervatten.
De vakbonden ACV Puls en ACV Openbare Diensten beraden zich over verdere acties.