Het is beslist! Federale regering geeft extra premie.

De federale regering komt nog dit jaar met een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto (voor wie voltijds werkt) over de brug voor al het personeel van alle ziekenhuizen. Wie deeltijds werkt krijgt het bedrag in verhouding tot de jobtime. Daarbij geeft de federale regering ook nog de eerder aangekondigde consumptiecheque van 300 euro voor al het personeel in de federale gezondheidssector. De waardering van de federale regering voor de bijzondere inspanningen tijdens de covidcrisis is écht belangrijk. Bovendien is het nieuw sociaal akkoord van één miljard euro door de federale regering bevestigd. We werken nu aan de uitvoering die start in 2021.

Onze boodschap aan de Vlaamse regering is al van in het begin van de onderhandelingen even duidelijk: een gelijke behandeling voor de Vlaamse en de Federale non-profit collega’s. Ze verdienen een gelijke behandeling. De Vlaamse regering moet met een even stevig budget komen voor een degelijk nieuw sociaal akkoord. Elke werknemer verdient respect en waardering, het heeft nu lang genoeg geduurd. Volgende week kleur bekennen!