Het gebruik van FFP2-maskers in de zorg-en welzijnssectoren

Om de gevolgen van de stijging van het aantal besmettingen met de omikronvariant in de zorg- en welzijnssectoren af te remmen heeft de Vlaamse regering de regels met betrekking tot het gebruik van mondmaskers in de zorg aangepast.

Het gebruik van FFP2-maskers: wat verandert er?

Voor alle sectoren:

  • Enkel chirurgische mondneusmaskers worden toegelaten, dus geen stoffen mondmaskers meer
  • Het Overlegcomité heeft op 6 januari beslist dat wie volledig gevaccineerd is niet meer in quarantaine moet na een hoog-risicocontact. Om kwetsbare patiënten, bewoners, cliënten en collega’s in de zorg te beschermen wordt gevraagd tot 10 dagen na het contact een FFP 2 masker te dragen.

Woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, herstelverblijf (door het grotere risico op uitbraken)

  • Verplicht gebruik van een FFP2 masker voor alle werknemers en vrijwilligers
  • Na een hoog-risicocontact: op dag 1 en dag 3 een sneltest op het werk

Sectoren personen met een handicap/VAPH: verplicht gebruik van FFP2-maskers in organisaties die met kwetsbare volwassenen werken en de aanbeveling om FFP2-maskers te dragen in de andere organisaties
Gezinszorg/thuiszorg/Lokale Dienstencentra: verplicht gebruik van chirurgische mondmaskers voor personeel en gebruikers en de aanbeveling om een FFP2-masker te dragen
Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT): verplicht gebruik van FFP2-maskers
Revalidatieziekenhuizen: volgen algemene en psychiatrische ziekenhuizen
Revalidatievoorzieningen: aanbeveling FFP2 masker te gebruiken bij kwetsbare doelgroepen


Belangrijk!

Veel organisaties gebruiken al FFP2-maskers, anderen nog niet of zelden. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten ten alle tijde gratis ter beschikking gesteld worden door de werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor het aankopen van een voldoende grote voorraad. Dat wordt geregeld door de wetgeving Welzijn op het werk. Concreet moet de directie aan alle betrokken werknemers FFP2-maskers geven (min. 1/dag).

Omdat we in een crisissituatie zitten eisen we dat de overheid voor leveringen zorgt in de organisaties waar er tekorten zijn. Géén enkele werknemer kan gedwongen worden zonder (FFP2-)mondmasker te werken als gevolg van een tekort. Ook als de directie het gebruik van een FFP2-masker verplicht, terwijl het enkel aanbevolen is, moet die een FFP2-masker gratis ter beschikking stellen. Contacteer je ACV Puls-secretaris als je werkgever te weinig beschermingsmateriaal zou hebben.

Het verplicht gebruik van FFP2 maskers moet op een pragmatische manier gebeuren: pauzes en periodes zonder contact met bewoners (zeker bij langere shiften), laten toe het FFP2-masker even af te zetten en te vervangen door een chirurgisch mondmasker.