Hier komt jullie loonsverhoging! (PC329.01 Socio-cultureel werk Vlaamse Gemeenschap)

Dit pamflet is enkel voor de werknemers van die organisaties die onder het via6-akkoord vallen.

Dankzij het volgehouden en harde werk van ACV Puls is op 8 november eindelijk een cao ondertekend die de loonsverhoging voor de socio-culturele sector regelt. We zijn blij dat we dit budget uit het sociaal akkoord (via6) op een structurele en duurzame manier kunnen inzetten.

Concreet is het volgende afgesproken: alle (bruto)lonen verhogen vanaf de maand december met 1,1%. Bovendien krijg je dezelfde loonsverhoging voor de periode van 1 januari 2021 tot en met de maand november met terugwerkende kracht. Dit tegoed zal samen met het loon van november of uiterlijk december betaald worden. Je zal ook een correctie van het dubbel vakantiegeld krijgen.

Je eindejaarspremie of eventuele andere premies worden ook met 1,1% verhoogd. Je loonfiche zal deze loonstijgingen duidelijk vermelden.

Meer loon betekent natuurlijk ook een hogere toeslag voor avondwerk of voor werken op een zondag.
Deze loonstijging is de start van een nieuw te ontwikkelen loonhuis en een nieuwe functieclassificatie. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart, in het ideale geval zullen nieuwe barema’s van toepassing zijn in de loop van 2023. We houden je alvast op de hoogte van deze besprekingen.
Heb je twijfels over de correcte toepassing van de afspraken, dan kan je steeds terecht bij één van de regionale ACV Puls-kantoren voor een loonnazicht.