Federale sectoren

Rode Kruis

Het Rode Kruis is een nationale organisatie en bestaat uit twee afzonderlijke werkingen. Aan de ene kant heb je de diensten voor het bloed en aan de andere kant zijn er de humanitaire diensten.

Thuisverpleging

Thuisverpleging wordt uitgevoerd door verpleegkundigen en is gericht op mensen die thuis verpleging nodig hebben.

Ziekenhuizen

Een ziekenhuis is een instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg verleend wordt. Onder de sector van de ziekenhuizen vallen de algemene, de psychiatrische en de universitaire ziekenhuizen. Ook de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven voor beschut wonen horen bij de sector van de ziekenhuizen.

Vlaamse sectoren

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Een dienst voor gezinszorg stuurt verzorgenden en huishoudhulpen langs bij mensen thuis voor verzorging, huishoudelijke hulp en sociale ondersteuning en begeleiding.

Kinderopvang

Heel wat kinderen gaan van jongs af aan naar de kinderopvang. Die opvang kan gebeuren in een gezinsopvang, in een groepsopvang of bij het kind thuis. Voor en na de schooluren en op vakantiedagen kunnen kinderen opgevangen worden in de buitenschoolse opvang.

Ouderenzorg

Wat vroeger nogal eens snel de sector van de rusthuizen heette, wordt vandaag gevat onder "ouderenzorg".

Revalidatiesector

Een ongeval of een ernstige ziekte kan (mogelijk) blijvend letsel of een lichamelijke beperking veroorzaken. In revalidatiecentra wordt geprobeerd die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Socioculturele sector

De honderden, meestal kleinere organisaties die de sector rijk is, bieden een brede waaier van activiteiten aan die zowel (re)creatief, educatief als maatschappelijk georiënteerd kunnen zijn

De sectoren van de non-profit?

De non-profit omvat alle sectoren van de zorg, welzijn en cultuur. De sectoren zijn onderverdeeld in paritaire comités (PC's), die op hun beurt al naargelang de bevoegde overheid, behoren tot de federale of de Vlaamse (en de Brusselse) non-profit.

De non-profit vormt na de openbare sector de tweede grootste sector van het land. Dat betekent dat meer dan 1 op 10 van iedereen die werkt in België, werkt in één van de sectoren van de non-profit.