Loonsverhoging in de CGG! (PC331 Centra Geestelijke Gezondheidszorg)

De kogel is door de kerk. Op donderdag 9 december werden de nodige cao’s ondertekend om ook in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg de koopkrachtverhogingen die in het sociaal akkoord ‘VIA 6’ waren afgesproken van start te laten gaan.

ACV Puls heeft stevig en standvastig aan de kar getrokken en onderhandeld om dit resultaat te bereiken, tot het werkelijk en welverdiend in de portemonnee zit van de werknemers!

Onmiddellijke stijging van het loon met minstens 1,7%
Als eerste stap worden alle barema’s (inclusief eventuele haardvergoeding) onmiddellijk verhoogd voor alle anciënniteitsjaren. Tot en met 24 jaar anciënniteit gaat het over een stijging met 1,7 %. Tussen 25 jaar en 35 jaar anciënniteit stijgt de loonsverhoging stapsgewijs van 1,88% naar 3,13%. Op die manier voorzien we anciënniteitsstijgingen in de barema’s tot 35 jaar dienst.
Deze loonsverhoging gaat voor alle werknemers in met terugwerkende kracht vanaf januari 2021. Met het loon van deze maand (december 2021) wordt voor de eerste keer dit verhoogde baremaloon betaald. De verhoging voor de voorbije maanden (januari tot en met november) wordt in één keer betaald in de loop van de komende dagen.

Invoering IF-IC: functieclassificatie en barema’s
In een volgende stap wordt elke werknemer midden januari 2022 in de functieclassificatie IF-IC ingeschaald. Meer informatie over de inschalingsprocedure, de eventuele beroepsmogelijkheden, de baremakeuze, … volgt kort na de kerstvakantie.
In elk geval zal deze stap ervoor zorgen dat qua verloning de historische band met de GGZ-sectoren opnieuw aangehaald wordt en tegelijk toekomstgericht verankerd wordt. Voor heel wat collega’s zal dit ook nog een verdere stijging van het loon tot gevolg hebben. Wordt vervolgd.

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je centrum, of in één van onze ACV Puls secretariaten. De adressen vind je terug op de achterkant of op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls

ACV Puls wenst alle collega’s van de CGG fijne eindejaarsdagen. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar!