Meer zorgpersoneel: doortastende maatregelen zijn noodzakelijk en onvermijdelijk

Bevindingen kenniscentrum bevestigen wat vakbond al lang zegt

Het pas gepubliceerde onderzoeksrapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) toont opnieuw aan wat al lang bekend is: het aantal verpleegkundigen per patiënt is in België te laag. Uit het uitgebreide onderzoek blijkt dat dit gevolgen heeft voor de zorg voor de patiënt maar ook voor de werkbaarheid van de jobs van tienduizenden verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Met 9,4 patiënten per verpleegkundige doet België het slechter dan het Europese gemiddelde. Een buitensporig hoge werkdruk bij verpleegkundigen en andere zorgverleners is dan ook het gevolg.

De vakbond ACV Puls stelt 3 pistes voor om op korte termijn tot oplossingen te komen:

1. De centen van het federaal Zorgpersoneelfonds moeten doelgericht worden ingezet om zorgpersoneel aan te werven en opleidingen te versterken. De integratie van het Zorgpersoneelfonds in de nu al veel te ingewikkelde ziekenhuisfinanciering garandeert op geen enkele manier dat er daadwerkelijk personeel zal bijkomen op de werkvloer.
Schaarse middelen moeten worden ingezet waar de nood het hoogst is: méér handen aan het bed. De inzet van het Zorgpersoneelfonds moet gebeuren in overleg met de sociale partners. Het fonds moet bovendien toegankelijk worden gemaakt voor alle federale zorgsectoren. Naast ziekenhuizen gaat het net zo goed over de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra.

2. Via het opleidingsproject voor verpleegkundigen en zorgkundigen kunnen jaarlijks honderden werknemers uit de gezondheidssectoren de opleiding tot verpleegkundige starten (‘Project 600’). De centen voor zulke opleidingstrajecten kunnen drastisch worden opgetrokken. De toegang tot deze opleidingstrajecten moet worden uitgebreid zodat ook werknemers uit andere sectoren dan de zorg er kunnen aan deelnemen.

3. Ook de Vlaamse regering en/of het Vlaams parlement moeten een initiatief nemen om bijkomende middelen vrij te maken voor de aanwerving van zorgpersoneel in alle sectoren onder hun bevoegdheid, bijvoorbeeld in de revalidatieziekenhuizen en de ouderenzorg.