Naar een verdere harmonisering van de maatwerkbedrijven (PC327.01)

De sector maatwerkbedrijven wordt hervormd. Tot eind 2021 was er voor de RSZ (sociale zekerheid) een
onderscheid tussen de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. Dat onderscheid verdwijnt. Op die
manier komt er geld vrij vanuit de Vlaamse overheid.
De sociale partners hebben samen met het kabinet van Minister van Werk, Hilde Crevits, een akkoord gesloten
over de besteding van de vrijgekomen subsidies. Zo werken we de verschillen tussen beide sectoren
nog méér weg.

Wat verandert er vanaf 1 maart 2022?

De vergoeding voor woon-werkverkeer
In de BW’s (beschutte werkplaatsen) is de vergoeding 100% van de vergoedingen volgens de NMBS-tabel
(voorheen was dat 90%).
In de SW’s wordt dat 80% van de vergoedingen volgens de NMBS-tabel (voorheen 54%)

Fietsvergoeding
Iedere medewerker ontvangt vanaf nu 0,22€/gereden km (heen en terug)
Vroeger was dit in BW 0,184€ en in SW 0,21€.

Indexering wedden sociale werkplaatsen
Vanaf 1 maart 2022 zullen de lonen in beide sectoren (BW én SW) op hetzelfde moment geïndexeerd worden.
(Vroeger werden de SW’s één maand later geïndexeerd.)

Eindejaarspremie
De berekening van de eindejaarspremie gebeurt op basis van het aantal gewerkte dagen. Vanaf 1 maart
worden de ‘gelijkgestelde dagen’ uitgebreid. Hierdoor tellen sommige afwezigheden vanaf 1 maart wél mee
voor de berekening (ziekte, arbeidsongeval, …).
In beide sectoren tellen de gewerkte dagen sneller mee voor de berekening van de eindejaarspremie van
nieuwe werknemers. Dat is voortaan vanaf de derde maand, vroeger verschilde dat per sector.

Vormingsfondsen en fondsen bestaanszekerheid
Door meer middelen in het vormingsfonds te pompen, kunnen meer mensen in de sector van vorming genieten.
Ook de financiering voor het Fonds Bestaanszekerheid wordt voor beide sectoren gelijkgeschakeld.

Extra tewerkstelling
Vanuit het Kabinet van Minister Crevits zal een oproep worden gelanceerd voor extra tewerkstelling. De
sociale werkplaatsen zullen voortaan ook sociale maribel-werknemers kunnen inschakelen. Ook dat zorgt
voor extra jobs.

Ingangsdatum voor alle maatregelen is 1 maart 2022.