Niet beknibbelen, maar investeren!

EPSU, de Europese vakbond van publieke diensten en ITUC, de internationale vakbond, organiseerden op 29 oktober een wereldwijde actiedag voor de zorg.
Deze actie kaderde in een Europese actieweek, waarin EPSU de aandacht vraagt voor de destructieve manier waarop er in veel landen van de EU wordt omgegaan met gezondheidszorg.

Niet beknibbelen, maar investeren, is de boodschap. Het Europese budget om landen te steunen met weinig gezondheidsinfrastructuur werd plots van 9.5 miljard naar 1.7 miljard verminderd. Dit terwijl al veel lidstaten steeds minder budget hebben voor gezondheidszorg en farmareuzen overheidsgeld doorsluizen naar hun aandeelhouders.

Kwaliteitsvolle zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, zo stelden de actievoerders. Er moet meer personeel komen, en die moeten beter betaald worden.

Enkele militanten van ACV Puls kwamen de actie ondersteunen vragen dat Europa een beleid voert waarin mensen op de eerste plaats komen.

Er werd ook even stilgestaan bij de ruim 7000 zorgwerkers die overleden aan COVID-19.