Nieuwe hervormingen Beke tonen aan dat meer middelen voor de gehandicaptenzorg nodig zijn

Om meer mensen met een handicap te kunnen helpen, heeft de Vlaamse regering nog maar eens geschoven met middelen. Mensen die tot op heden automatisch een budget kregen, krijgen dat in de toekomst niet meer, of in mindere mate. Het maakt pijnlijk duidelijk dat de regering niet over de middelen beschikt om de eigen ambities waar te maken.

Ongeveer 15.000 mensen met een handicap wachten momenteel op een budget. Volgens de berekeningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is er 1,6 miljard euro nodig om deze wachtlijsten weg te kunnen werken. Met een bedrag van 300 miljoen euro investeert de Vlaamse regering nog geen vijfde daarvan. Tegen het einde van de legislatuur zouden amper 647 mensen op de wachtlijst effectief een budget toegekend krijgen.

Dat heeft in belangrijke mate te maken met het systeem van de zogenaamde automatische toekenningen. Bepaalde mensen komen niet op een wachtlijst terecht, maar krijgen onmiddellijk een budget toegekend. Het gaat dan bijvoorbeeld over noodsituaties. Denk maar aan mensen wiens ouders overlijden, en hierdoor zonder hulp komen te vallen. De komende vijf jaar zouden ongeveer 10.000 mensen met een beperking op die manier geld krijgen.

Omdat er gewoon niet voldoende middelen voorhanden zijn om verder nog mensen te helpen, hervormt minister Beke dit logische systeem. Zo zullen mensen met een handicap die vijf dagen per week in een instelling verblijven niet automatisch meer geld kunnen krijgen voor zeven dagen, wanneer hun ouders of mantelzorgers het zwaar krijgen met de opvang. Of zullen jongeren met een handicap pas ten vroegste op hun 21ste een persoonsvolgend budget kunnen krijgen. Vertrekken ze eerder uit een internaat of instelling voor minderjarigen, vallen ze zonder hulp.

Het is al de tweede keer dat Beke besparingen moet doorvoeren om toch enig perspectief te kunnen bieden aan mensen op een wachtlijst. Eerder kregen de instellingen al te horen dat ze het met ongeveer een kwart minder organisatiegebonden middelen zouden moeten doen. Dat mensen met een handicap nu ook rechtstreeks worden getroffen, toont opnieuw de werkelijkheid achter het vermeende investeringsbeleid. De verwachting is dat er tegen het einde van de legislatuur bijna 10.000 mensen meer op een wachtlijst zullen staan.

De Vlaamse regering belooft een warm en sociaal Vlaanderen, maar met het huidige beleid zullen meer mensen dan ooit in de kou blijven staan. Dat is onaanvaardbaar. Op donderdag 05 maart organiseert ACV Puls een grote manifestatie voor meer middelen voor zorg, welzijn en cultuur. Het is tijd dat de bevoegde ministers aan hun eigen beloftes herinnerd worden.

Kom mee actie voeren op donderdag 5 maart 2020! Alle info over deze actie kan je hier terugvinden.