205 extra jobs sector minderjarige personen met een handicap (MFC)

Dankzij onze wittewoede-acties is er in het nieuw sociaal akkoord van 8 juni 2018 (VIA 5) afgesproken dat er ook in de sector gehandicaptenzorg voor minderjarigen 205 voltijdse jobs bijkomen.

Die jobs zijn broodnodig om in een eerste fase de personeelstekorten en de toenemende agressie op te vangen. De jobs worden daarom ingezet in de begeleiding binnen de verblijf-functie.

Op donderdag 11 oktober 2018 hebben wij, na moeizame onderhandelingen, een akkoord bereikt over de verdeling van de 205 jobs. De aanwerving van die bijkomende collega’s kan onmiddellijk ingaan.

Het werk is nog niet af!

De LBC-NVK heeft keihard gevochten voor die bijkomende jobs. Onze acties leverden resultaten op. Maar we zijn er nog niet.

Iedereen beseft dat de 205 jobs niet volstaan om alle personeelstekorten en alle werkdrukproblemen in de sector op te lossen. Daarom hebben we onmiddellijk een tweede fase afgesproken.

Tegen 1 januari 2019 moeten concrete stappen gezet worden om de leefgroepen “leefbaar” te maken door te zorgen voor kleinere leefgroepen, voor een correcte omkadering door het wegwerken van historische personeelstekorten, … Enkel zo kunnen we tegemoet komen
aan de gewijzigde en complexe zorgvragen.

Tegen 1 januari 2019 moet er ook een werkgroep starten om de werklast van de ambulante werking in kaart te brengen en voorstellen te doen om ook daar de omkadering te verbeteren.