70 000 op straat voor een waardig pensioen

Op woensdag 16 mei 2018 vond de nationale pensioenactie plaats in Brussel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseerde de betoging als protest tegen de pensioenplannen van de federale regering. Het gaat al om de tweede nationale pensioenbetoging op een half jaar tijd.

Maar liefst 70 000 deelnemers trokken door Brussel om het pensioenbeleid aan te klagen. Ook de LBC-NVK non-profit was massaal aanwezig en vormde een strijdbaar blok.

De LBC-NVK eist een verlaging van de wettelijke pensioensleeftijd, een sterk wettelijk pensioen voor een waardige oude dag voor man én vrouw en een dringende herwaardering van de laagste werknemerspensioenen. We vragen ook de verwerping van het pensioen met punten, dat ons recht op pensioen reduceert tot een tombola met alleen maar verliezers.

Wij pleiten voor een menswaardig pensioenbeleid. Dat rijmt niet met een pensioen berekend op basis van punten. In dit puntensysteem verzamelen werknemers tijdens hun loopbaanpunten. De waarde van die punten kom je pas te weten op het moment dat je met pensioen gaat en zal afhangen van diverse variabelen: de werkloosheid op het moment van de pensioenaanvraag, de staatsschuld en de levensverwachting. Werknemers worden zo opgezadeld met extra onzekerheid.

De LBC-NVK en haar militanten zijn duidelijk. Dit zal niet de laatste actie zijn, de plannen van de regering zijn onaanvaardbaar en gaan niet zomaar passeren. Het verzet gaat door totdat onze stemmen gehoord worden.