Asiel- en integratiesector verdient beter

Op vrijdag 12 november voerden de vakbonden actie aan het vroegere opvangcentrum voor asielzoekers in Virton. Daarmee kloegen zij de kortzichtige besparingsdrift aan die de sectoren van asiel en integratie een jaar geleden ongemeen hard trof.

De werknemers van de sector werken keihard om de asielzoekers in ons land op een waardige manier te onthalen, op te vangen en te begeleiden. In een mum van tijd worden opvangcentra uit de grond gestampt en begeleiders, integratiemedewerkers en lesgevers aangeworven.

Al dat harde werk verdient waardering en erkenning. Maar de concrete besparingsplannen blijven als een zwaard van Damocles boven de organisaties en hun werknemers hangen.

Drijvende pontons, bewakingsfirma’s, commerciële rusthuisgroepen die een graantje willen meepikken, … zijn geen structurele oplossingen voor de huidige en toekomstige asielvraagstukken.

De asiel- en integratiesector verdient een langetermijnperspectief, met een toereikende structurele financiering. Met voldoende personeel, in stabiele contracten, met een correcte verloning en werkbare werkomstandigheden.