Bediendestatuut voor alle arbeid(st)ers uit opvoedingssector

Vanaf 1 februari is het zover: de start van een welverdiend bediendecontract voor alle arbeid(st)ers die in de sector werken. Het bediendestatuut binnen het paritair comité voor de Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap kon pas in werking treden na publicatie van het Koninklijk Besluit betreffende de arbeidsduur (slapende nachtdienst) in het Belgisch Staatsblad.

Dit gebeurde op maandag 22 januari 2007 en daarmee is ook het startschot gegeven voor gelijke rechten voor iedereen die zich elke dag inzet binnen de sector. Het protocol tussen vakbonden en werkgeversorganisaties, gesloten in het paritair comité, bepaalde immers dat de datum van invoering van de nieuwe CAO gekoppeld zou zijn aan de bovengenoemde publicatie in het Belgisch Staatsblad.

LBC-NVK verzilvert resultaat van 4 jaar syndicaal werk

Elke werkgever uit de sector moet dit akkoord uitvoeren. De regeling is van toepassing op alle instellingen en diensten. De datum van invoering van de bediendecontracten is dus collectief voor de hele sector afgesproken. Dit zal dus niet de individuele keuze van elke voorziening zijn. Hierover moet plaatselijk dan ook niet onderhandeld worden. De arbeid(st)ers uit alle voorzieningen krijgen zo een mooie erkenning voor hun werk. Al het logistiek personeel (keuken, onderhoud, poetsdienst, vervoer,...) zal dus bijgevolg een bediendecontract kunnen krijgen. Welke garanties en voordelen biedt het bediendecontract verder aan de mensen uit de sector? We zetten ze hier kort op een rijtje:

  • Elke logistieke medewerker die in de toekomst nieuw in dienst komt, zal eveneens een bediendecontract aangeboden krijgen;
  • Een nieuwe “proeftijd” is voor de huidige medewerkers natuurlijk niet nodig en mag dus ook niet gevraagd worden;
  • Aan de oorspronkelijke datum van indiensttreding en aan je anciënniteit als logistieke medewerker verandert niets;
  • Er mogen géén bijkomende voorwaarden worden gesteld om het bediendecontract te kunnen krijgen;
  • Aan de eventueel reeds bestaande voordelen, verbonden aan je huidige tewerkstelling, mag niets worden gewijzigd;
  • De werkgever moet standaarddocumenten gebruiken: vraag inlichtingen aan je LBC-NVK afgevaardigden, zij weten er alles van.

De invoering van het bediendestatuut is dus een hele stap vooruit. Het statuut verkrijgen is geen cadeau van de werkgever, maar een syndicale verwezenlijking die aantoont dat jaren hard werken zijn vruchten afwerpt.