Begeleidend personeel beschutte werkplaatsen in de kou

De minimumlonen in de sector zijn recent twee keer verhoogd, telkens met 25 € per maand. De eerste keer gebeurde dat in april 2007 en de tweede keer in oktober 2008. Dat is natuurlijk een goede zaak voor de allerlaagste inkomens.

Tegelijk wordt het verschil met de andere lonen daardoor onhoudbaar. Het loonstelsel van de sector moet in evenwicht zijn en blijven voor alle werknemersgroepen. Dat evenwicht is nu heel grondig verstoord tussen de lonen van de doelgroepwerknemers categorie 1 en het omkaderingspersoneel in categorie 5 en 4…

De werkgevers zijn wél bereid om het probleem op te lossen voor de doelgroepwerknemers, maar NIET voor hun omkaderingspersoneel!

Op 12 november 2008 wordt opnieuw vergaderd met de werkgevers.

Wij eisen in alle duidelijkheid:

  • dat het loon van het omkaderingspersoneel categorie 5 en 4 opnieuw in een eerlijke verhouding wordt gebracht tegenover de andere lonen;
  • dat er in de sector van de beschutte werkplaatsen een duidelijke functieclassificatie komt die eerlijk is voor IEDERE werknemer;
  • dat er werk wordt gemaakt van de hopeloos achterhaalde weddeschalen van het omkaderingspersoneel. De afstand tegenover de weddeschalen in de gehandicaptenzorg is niet houdbaar!

Een paar voorbeelden maken dat pijnlijk duidelijk:

  • een monitor categorie 4 (met bvb. 10 jaar anciënniteit), verdient bijna 700 € minder per jaar dan een opvoeder met een opleiding lager secundair onderwijs!
  • een monitor categorie 5 (met bvb. 10 jaar anciënniteit), verdient 1.350 € per jaar minder dan een logistieke medewerker zonder bijzondere opleiding!

De werkgevers van de sector hebben blijkbaar geen oren naar deze gerechtvaardigde eisen van het omkaderend personeel.

Als ze alleen iets willen doen aan de lonen van de doelgroepwerknemers, zetten zij de rest van hun personeel in de kou. Het evenwicht is dan totaal zoek.

Dat kunnen we niet zomaar over onze kant laten gaan! Wordt vervolgd!