Beschutte werkplaatsen eisen compensatie bij economische werkloosheid

De economische situatie in de beschutte werkplaatsen is niet zo goed. Momenteel is er een economische werkloosheidsgraad van 23%. Dat betekent zes keer meer economische werkloosheid ten opzichte van 2007. De werknemers voelen dit in hun portefeuille. Economische werkloosheid betekent niet alleen direct loonverlies, maar zal ook zijn invloed hebben op de eindejaarspremie.

Dankzij de steun van de vakbonden maakte de regering extra geld vrij voor de werkplaatsen. Dat geld dient om de financiële situatie te verstevigen van die werkplaatsen die kampen met een gedaalde vraag en productiviteit.

De slabakkende economie treft niet alleen de werkplaatsen, maar ook hun werknemers. Nu er steun is voor de werkplaatsen, moet er ook aan het personeel gedacht worden.

Ook de werknemers verdienen steun. Daarom gaan we actie voeren.

Op vrijdag 24 april bij de Vlaamse Federatie van Beschutte werkplaatsen. Op woensdag 29 april aan de kabinetten van de ministers Van Brempt en Milquet.