Beter loon- en arbeidsvoorwaarden PIT-bedienden Familiehulp

Op woensdag 13 juni had de LBC-NVK een overleg met de directie van Familiehulp i.v.m onze eis voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de PIT-bedienden. PIT is de divisie dienstencheques van Familiehulp en staat voor ‘Professioneel in thuisondersteuning’.

Onze onderhandeling en onze volgehouden actie heeft succes gehad. Wat hebben we voor de betrokken bedienden kunnen bereiken:

  • Toekenning van maaltijdcheques ter waarde van 5,58 euro per cheque, voor alle PIT-bedienden én met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007;
  • De verhoging van het plafond van 2 jaar baremieke anciënniteit in de barema’s voor PIT-bedienden, eveneens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007. Het maximumbarema voor 2007 bedraagt 5 jaar anciënniteit, voor 2008 wordt dit 10 jaar;
  • Er wordt een omniumverzekering afgesloten voor alle verplaatsingen in opdracht. Deze verzekering wordt betaald bovenop de verplaatsingsvergoeding (nu 0,1970 euro), tenzij de kost van de verplaatsingsvergoeding en omnium samen hoger zou zijn dan de verplaatsingsvergoeding van de ambtenaren (is nu niet het geval).

Deze realisaties worden in een collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen die voor eind juni 2007 zal worden ondertekend.

Deze maatregelen zijn verworven in afwachting van een verdere uitwerking van bijkomende specifieke voorwaarden voor medewerkers van de divisie PIT. Hiervoor dient gewacht tot de divisie goed en wel actief is.

De LBC-NVK zal de evolutie binnen PIT nauwgezet volgen. Met de directie wordt nog verder gepraat binnen welke sociale overlegstructuur dit best kan.