CAO brugpensioen instellingen Broeders van Liefde verlengd

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) brugpensioen voor de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde is opnieuw verlengd voor 3 jaar, dus tot eind 2010. Deze CAO geldt in alle instellingen van de Broeders van Liefde en de initiatieven beschut wonen. Het gaat in het totaal over 10.000 werknemers.

De CAO voorziet in een aanvullende vergoeding van 75% van het verschil tussen het vroeger nettoloon en de werkloosheidsuitkering. Na 3 jaar komt deze vergoeding op 65%.