Conflict bij Aralea van de baan

Op woensdag 29 augustus 2018 hebben de LBC-NVK en de directie van het Brasschaatse maatwerkbedrijf Aralea een protocolakkoord ondertekend. Daarmee komt een eind aan de staking die vorige week vrijdag begon.

Aanleiding daarvan was de hoge werkdruk en het gedrag van de algemeen directeur, die geregeld al roepend tegen de werknemers tekeer ging. Toen een bediende met bijna twintig jaar dienst afgelopen week werd ontslagen, was voor de werknemers de maat vol.

De werknemers van de afdeling groendienst legden het werk neer. Ze kregen al snel navolging van de collega’s van een andere afdeling.

Gisteren zaten de directie en de vakbonden de hele dag rond de tafel. Dat leidde uiteindelijk tot de ondertekening van een akkoord.

De raad van bestuur zal een gedelegeerd bestuurder aanstellen. Die moet door zijn aanwezigheid op de werkvloer gemakkelijk aanspreekbaar zijn door de werknemers. Hij of zij zal ook toezicht houden op de ‘cel dagelijks bestuur’ waar de HR-manager en de algemeen directeur deel van zullen uitmaken. Alles wat het personeel aanbelangt, is de verantwoordelijkheid van de HR-manager.

De werknemers die het werk neergelegd hebben, krijgen loon uitbetaald voor de drie stakingsdagen. Dat geldt zowel voor de arbeiders als de bedienden. Voor de ontslagen werkneemster moet nog een voor beide partijen bevredigende oplossing uitgewerkt.

(foto: stockfoto)