De nieuwe loonschalen van de sector gaan in 2018 van start!

De invoering van de nieuwe functieclassificatie en van nieuwe loonschalen is een belangrijke doorbraak voor de sector (ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, forensische centra, diensten voor het bloed Rode Kruis). Het is één van de belangrijke realisaties die we te danken hebben aan het nieuw sociaal akkoord dat we onderhandeld hebben met de federale regering en met de werkgevers. Sinds vele jaren neemt de LBC-NVK non-profit het voortouw om een moderne functieclassificatie en een evenwichtig verloningssysteem voor de sector te realiseren. In 2018 wordt die inzet beloond en gaan we ermee van start!