Doorbraak opzegtermijnen arbeid(st)ers

Opzegtermijnen van bedienden voor de arbeid(st)ers: alle werkgevers gaan akkoord! Gewaarborgd loon in een impasse… doorbraak voor de opzegtermijnen!

10 mei 2007. 3 werkgeversorganisaties (Becoprivé, FIH en Afis) weigerden plotseling om het ondertekende akkoord over de verlenging van de opzegtermijnen van de arbeid(st)ers, gelijk aan de bedienden, om te zetten in een Koninklijk Besluit. Omdat unanimiteit van alle organisaties nodig is, waren de opzegtermijnen, niet meer gegarandeerd, ook niet in Vlaanderen. Onaanvaardbaar en aanleiding tot de stakingsaanzegging in het paritair comité!

21 mei 2007 Onder druk van de aangekondigde stakingsactie zijn alle werkgeversorganisaties over de streep getrokken. Zij hebben de bocht gemaakt en hun “neen” moeten omzetten in een “ja”! De vereiste unanimiteit is bereikt!

Gewaarborgd loon

Minister Demotte maakte zijn belofte niet waar om het gewaarborgd loon technisch mogelijk te maken. De druk van de actie bracht ook dit dossier in alle duidelijkheid op tafel. Het Kabinet bleef de technische regeling steeds voorstellen als een “eenvoudige operatie”, ook de afgelopen weken en dagen nog.

Wij waren op onze hoede: wij wensen immers geen “zogezegde oplossing”, waarvan later zou blijken dat ze niet kan uitgevoerd worden. Het Kabinet stelt nu vast dat een wetswijziging onvermijdelijk is om dit te kunnen regelen. De huidige regering is wegens de komende verkiezingen in “lopende zaken”, waardoor op dit moment onmogelijk wetten gewijzigd kunnen worden.

Onder druk van de stakingsactie is het dossier van de opzegtermijnen gered! Het gewaarborgd loon zit in de politieke impasse dat de huidige regering nu geen wetten meer kan maken of wijzigen.De actie voorzien op 25 mei 2007 gaat niet door omdat zij deze politieke situatie niet kan wijzigen. De onderhandelingen zullen met de volgende regering verdergezet moeten worden. Laat het echter duidelijk zijn: we geven de komende regering nu al afspraak dat we dit dossier niet zullen loslaten!