Een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit. Pamflet beschutte en sociale werkplaatsen

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf. Dankzij de volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, en de steun van duizenden werknemers en militanten van de non-profit hebben we met de Vlaamse regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de periode 2018-2020 bereikt.

Het totale budget bedraagt 537 miljoen euro. Het akkoord bestaat uit drie grote luiken:  • - Verhoging van je koopkracht
  • - Verbetering van de kwaliteit van je werkomstandigheden
  • - Uitbreiding van het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur

Het akkoord is van toepassing op de 220.000 werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socioculturele sector, de kinderopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg. de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen.