Generatiepactjobs chauffeurs dagverzorgingscentra gered

Eind 2016 besliste Vlaams minister van Werk Muyters (NVA) om de jongerenbonus in de non-profit af te schaffen. De jongerenbonus was van oorsprong een federale maatregel. In 2015 werd de bonus, in het kader van de zesde staatshervorming, overgeheveld naar Vlaanderen. Waar minister Muyters prompt besliste om de jongerenbonus af te schaffen.

Zowat 800 jongeren dreigden daardoor hun job te verliezen. Nochtans deden zij werk met een bijzonder grote maatschappelijke en menselijke waarde. Dat bewezen de filmpjes met de verhalen van chauffeur Benoit die ouderen ophaalt en naar een dagbestedingscentrum brengt, met dat van animatrice Daniëlle uit de ouderenzorg of tenslotte dat van Liesje die werkt als kindbegeleidster.

In de zomer van 2017 werden de jobs in de kinderopvang al omgezet in reguliere tewerkstelling. Wat de jobs in de ouderenzorg betreft bleven wij zoeken naar een oplossing.

Voor de chauffeurs die ouderen ophalen en naar een dagverzorgingscentrum brengen is die er nu gekomen. Wij zijn er samen met de werkgevers in geslaagd om die jobs om te zetten in sociale maribel jobs. Dat is een systeem dat verminderingen van de werkgeversbijdrage in de sector van de non-profit omzet in tewerkstelling.

Voor de 42 jongeren die de animatiewerking ondersteunen in de dagverzorgingscentra voor ouderen is er voorlopig geen oplossing. Daardoor krijgen niet alleen heel wat jongeren niet langer de kans op een zinvolle baan in de ouderenzorg maar verliezen ook heel wat ouderen capabele en gemotiveerde animatoren. En dàt is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse minister van Werk Muyters.