Goed nieuws bij Landelijke Kinderopvang

In veel intitiatieven voor buitenschoolse opvang en in enkele kribbes werkt personeel dat met FCUD-geld (Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten) wordt gefinancieerd. Deze personeelsleden genieten niet van alle voordelen van het Sociaal Akkoord voor de Vlaamse Non-Profit (2005-2010). De verhoging van de eindejaarspremie is hiervan een voorbeeld. De syndicale delegatie van de Landelijke Kinderopvang heeft zich hier niet bij neergelegd.

Met veel geduld, rustig maar vastberaden en met een duwtje in de rug van onze vakbondssecretaris hebben wij, mensen van de syndicale delegatie, onze werkgever ervan kunnen overtuigen om aan alle FCUD’ers binnen Landelijke Kinderopvang de eerste verhoging van de eindejaarspremie te betalen zoals die voorzien is in het Vlaams Akkoord. Zo is de balans bij ons weer even in evenwicht.

Wij appreciëren dit gebaar van onze werkgever heel erg. Misschien kan dit andere werkgevers over de streep trekken om hetzelfde te doen. Ondertussen willen wij de strijd verder zetten om ook het FCUD er toe te bewegen ervoor te zorgen dat IEDEREEN binnen de buitenschoolse kinderopvang gelijk loon voor gelijk werk krijgt. Want daar gaan wij voor!!!

Lut, namens Landelijke Kinderopvang Baarle-Hertog