Het regeerakkoord en de onthaalouders

Het had wat voeten in de aarde, het federale regeerakkoord. Ook de LBC-NVK en de onthaalouders hebben hier naar uitgekeken. Wat lezen wij?

“In overleg met de Gemeenschappen, de sociale partners en de federaties, zal de regering eerste stappen doen naar een verbetering van het statuut van de onthaalouders.”

Waarom is dit zo belangrijk? Voor de eerste keer zijn onthaalouders effectief opgenomen in een regeerakkoord en dat stemt ons optimistisch. De Vlaamse Minister van Welzijn, Steven Vanackere, herhaalt immers voortdurend dat hij niets kan ondernemen zonder federale regering.

Vanaf vandaag staat niets de onderhandelingen over het statuut van de onthaalouders nog in de weg. Er is genoeg gepraat de voorbije jaren. De Nationale Arbeidsraad doet duidelijke aanbevelingen, er is een studie gebeurd op het kabinet van Welzijn over de impact van een volwaardig statuut.

De conclusie is wat ons betreft duidelijk: het huidig statuut is geëvalueerd en te licht bevonden.

Onthaalouders genieten nog altijd te weinig sociale bescherming: zij krijgen maar een beperkte uitkering bij ziekte, zij genieten niet dezelfde bescherming bij zwangerschap zoals andere werknemers, zij bouwen geen volwaardig pensioen op, zij hebben geen vakantiegeld, zij kunnen niet naar de werkloosheid. De regeling voor de opvanguitkering is subjectief en iedere dienst past de regels naar best vermogen toe. Bovendien doet de opvanguitkering niet wat het beloofde: er is geen inkomenszekerheid.

Samen met jullie werkt de groep onthaalouders van de LBC-NVK de volgende maanden voort aan een echte verbetering van het statuut. Wij willen immers gaan naar een volwaardig werknemersstatuut. Wij laten alvast horen dat wij het menen, want op vrijdag 16 mei 2008 voeren wij terug actie in Brussel. Waarschuw alvast je ouders dat je voor één keertje niet beschikbaar bent voor hun spruiten.

Concrete informatie over onze actie verschijnt eerstdaags op de website.