IFIC komt eraan (functieclassificatie en nieuwe loonschalen in de federale non-profit)

IFIC is de naam van de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe loonschalen die binnenkort in heel de federale zorgsector van start gaan. In 2018 start de eerste fase van invoering ervan; want de nieuwe loonschalen zullen stap voor stap in opeenvolgende fasen worden
uitgebouwd. Dat is een spectaculaire gebeurtenis. Meer dan 150.000 werknemers uit de de medische en psychiatrische ziekenhuizen, de forensisch psychiatrische centra, de thuisverpleging, de diensten voor het bloed van het Rode Kruis, de medisch-pediatrische centra en de wijkgezondheidscentra zijn erbij betrokken. De werknemers de sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering moeten zich geen zorgen maken. Momenteel zijn we met de werkgevers en de Vlaamse regering aan het onderhandelen over een nieuw sociaal akkoord waarvan IFIC voor de Vlaamse sectoren deel van zal uitmaken.

Dat IFIC in de federale non-profit na vele jaren van voorbereiding eindelijk van start kan gaan, is één van de resultaten uit het nieuw sociaal akkoord voor de federale non-profit. De ondertekening van een sociaal akkoord met de regering en met de werkgevers, dat gaat niet zomaar vanzelf. Het is het resultaat van lange onderhandelingen en van volgehouden strijd van de LBC-NVK non-profit, met de steun van duizenden werknemers en militanten.