Kleine stapjes vooruit voor Sint-Jan en Saint-Etienne

Onze lezers zullen zich de opmerkelijke betoging van 22 juni herinneren. Ruim 400 personeelsleden protesteerden toen samen met buurtbewoners voor het behoud van het St.-Etienne.

Vorige week was er een verzoeningsvergadering op het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling. De Algemene Directeurs van beide ziekenhuizen, de heer Gérard en de heer Van Vyve waren aanwezig, naast de verschillende vakbonden.

De heer Gérard, Algemeen Directeur van Sint Jan heeft zich geëngageerd om:

  • Een substantiële medische activiteit te ontwikkelen op beide hospitaalsites;
  • Het behoud van het huidige tewerkstellingsvolume te garanderen tot minimum januari 2008;
  • Paritaire vergaderingen (directie en syndicaten) te organiseren met vertegenwoordigers van beide sites om de toekomstige ziekenhuisactiviteit te bepalen ende toekomst van beide instellingen uit te tekenen. Dit begeleidingscomité houdt een eerste vergadering op woensdag 7 november waarbij de regionale vakbondsvrijgestelden zullen aanwezig zijn.

Deze afspraken zullen geëvalueerd worden op een volgende verzoeningsvergadering die ergens midden januari 2008 gepland wordt.

De LBC-NVK wil het personeel graag op de hoogte brengen van wat op die eerste verzoeningsvergadering besproken is.

We nodigen jullie daarom graag uit op een algemene personeelsvergadering voor het personeel van St.-Jan en St.-Etienne op maandag 24 september om 14u

Plaats: St.-Etienneziekenhuis Middaglijnstraat 100 te Sint-Joost-ten-Node in het Restaurant op de 2de verdieping

Van harte welkom.