Kom naar de finale van de campagne Agressie? Speel erop in!

In 2015 startte de Icoba-campagne Agressie? Speel erop in!. Vier thema’s werden expliciet belicht: agressie bespreken, er gepast op reageren, brokken – materieel of relationeel – herstellen en incidenten opvolgen om er uit te leren.

In 2014 organiseerde het Vlaams Platform VrijheidsBeperkende Maatregelen (VBM) in samenwerking met Steunpunt Expertise Netwerken (SEN vzw) de inspiratiedag Van ja maar … naar nee tenzij ….

Sindsdien hebben beiden een intensief traject afgelegd en tools ontwikkeld. Ook het werkveld, de UCLL en Idewe stonden niet stil.

Op donderdag 14 december 2017 zie je in de Brabanthal Leuven wat twee jaar campagne oplevert. Kom kijken, luisteren en vooral zelf ervaren. Maak kennis met de agressiescan, het agressiespel, de sorrybox 2.0., de Ivan-tool en de tool VBM: Bouwen aan afbouw.

Verwacht je aan een bruisende mix van studiedag en beurs. Volg demo’s, mini-trainingen en presentaties rond het bespreken, beheersen, herstellen en opvolgen van agressie-incidenten. Alternatieven voor vrijheidsbeperking komen aan bod evenals ethische reflecties en getuigenissen.

Maak kennis met een aantal opleiders en specifieke opleidingen. Ervaar de impact van vrijheidsbeperking in het belevingsparcours. Ontdek alternatieve hulpmiddelen en stel je praktische vragen aan de technische stand.

Netwerk, leer en inspireer elkaar via gespreks-, getuigenis- en inspiratietafels. Of snuister in de boekenstand.

Inschrijven kan vanaf eind oktober op http://www.agressiespeeleropin.be