LBC-NVK non-profit keurt ontwerp sociaal akkoord Vlaamse non-profit goed

vr 1 jun 2018 -- Mark Selleslach

Op vrijdag 1 juni 2018 heeft de LBC-NVK non-profit het ontwerp van sociaal akkoord voor de private non-profit sectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering goedgekeurd. Met 537 miljoen euro wordt de koopkracht verhoogd, de kwaliteit van de zorg verbeterd en het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur uitgebreid. Het akkoord is van toepassing op 220.000 werknemers en geldt voor 2018-2020.

Koopkracht

De werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socio-culturele sector, de kinderopvang en de centra voor geestelijke gezondheidszorg krijgen vanaf 2020 een volledige dertiende maand. Daarnaast wordt onder andere de vergoeding voor flexibel en onregelmatig werken verhoogd.

De ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen, het beschut wonen en zijn sinds de laatste staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse regering. In die sectoren gaan op 1 oktober 2019 nieuwe en evenwichtigere loonschalen van start.

Kwaliteit van het werk

Het sociaal akkoord bevat ook maatregelen om de kwaliteit van het werk, de zorg en de hulpverlening te verbeteren. Dat zal gebeuren door stabielere arbeidsovereenkomsten, voorzienbare uurroosters, een betere arbeidsorganisatie en vakantieregeling en door in elke organisatie een beleid te ontwikkelen tegen burn-out en agressie.

Jobs

Om te beantwoorden aan de stijgende zorgzwaarte komen er bijkomende jobs. In de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk gaat het om 605 voltijdse banen. Die zullen worden toegewezen aan die organisaties waar de personeelsbezetting het laagst is. In de ouderzorg zullen er met het beschikbare budget 525 voltijdse banen gecreëerd worden.

De budgetten die vrijgemaakt worden om het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur uit te breiden zijn op hun beurt goed voor ongeveer 7.000 voltijdse banen.

Niet alle problemen van de baan

Mark Selleslach, nationaal secretaris LBC-NVK non-profit: “Het is een belangrijke stap voor de Vlaamse non-profit dat we na twee jaar onderhandelen groen licht kunnen geven aan een ontwerp van nieuw sociaal akkoord. Natuurlijk zijn niet alle problemen en uitdagingen in de sector daarmee van de baan. Het probleem van de hoge werkdruk moet verder aangepakt worden.”

Lees ook: 

Reacties

Door Nelleke op

Dank je wel LBC-NVK om in het nieuwe sociale akkoord federale non-profit ook de onthaalouders mee te nemen. Toch gaat het verschrikkelijk langzaam als ik bedenk hoelang ik mee geijverd heb voor een volwaardig statuut. Maar dankzij jullie volharding en blijvende inzet komen er meer onthaalouders die in een volwaardig statuut zullen kunnen stappen en heb ik de hoop dat het er toch ooit van zal komen voordat de laatste onthaalouder aangesloten bij een dienst een ijzeren monument is!
Dank je wel! Houd vol voor.
Het is ook belangrijk dat de onthaalouders die gedwongen worden in het statuut SG te blijven werken een verhoging krijgen van hun vergoeding. Het had van mij meer mogen zijn want ze werken hard en ontberen veel. Maar het is toch een erkenning en een belangrijke stap!