LBC-NVK sluit akkoord voor 4.500 werknemers Broeders van Liefde

Na constructief overleg met de werkgever bereikte de LBC-NVK non-profit gisteren lange-termijnafspraken over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden van de Broeders van Liefde psychiatrie. 4.500 werknemers krijgen hierdoor onder meer een hospitalisatieverzekering, een toepassing van de CAO aanvangsleeftijden en een variabel loon bij eindeloopbaan- en verlofdagen. Daarnaast worden er ook afspraken uit vorige akkoorden verlengd.

De LBC-NVK is fier dit akkoord (2012-2015) te mogen voorstellen aan de werknemers van de Broeders van Liefde. In moeilijke tijden zijn wij er in geslaagd om een nieuwe langlopende bedrijfsCAO af te sluiten voor alle personeelsleden van de psychiatrische ziekenhuizen onder de koepel van de Broeders van Liefde. Hoewel er normaal gezien voor een bedrijfsCAO eerst een sectorakkoord wordt afgesloten, heeft de LBC-NVK in deze onzekere tijden de werkgever kunnen overtuigen alsnog een bedrijfsCAO te ondertekenen. Wat staat er concreet in het akkoord?

Behouden wat er was

Concreet worden er een aantal bepalingen uit de vorige akkoorden verlengd:

  • Loon voor de eerste dag familiaal verlof
  • Tot 4 dagen anciënniteitsverlof voor werknemers jonger dan 45 jaar
  • Bijkomende verlofdagen voor sommige 50-plussers
  • Oproepvergoeding bij onvoorziene oproepen, die daarenboven geïndexeerd wordt

Toepassing cao-aanvangsleeftijden

Daarnaast werd een groot “probleem”-dossier, dat al jaren voor ongenoegen zorgde bij de werknemers, opgelost. Naar aanleiding van het schrappen van aanvangsleeftijden uit de barema’s omdat leeftijd geen criterium mag zijn als element van verloning, werd de vervangende anciënniteitsverhoging een probleem bij werknemers die in het begin van hun carrière geen verhoging hadden gekregen en dan met een anciënniteitstekort kampten. Dit wordt via deze bedrijfs-cao rechtgezet.

Variabel loon bij schorsingsdagen

De verloning van de eindeloopbaandagen werd tot vandaag uitbetaald volgens het basisloon van de werknemer. In de toekomst zal dit verhoogd worden met een variabel loon. Dat wil zeggen dat vaste nachtdiensten bijvoorbeeld een verhoging van hun ‘eindeloopbaandagen’ met 35 procent krijgen.

Overigens krijgen alle personeelsleden een hospitalisatieverzekering betaald door de werkgever, alsook komt de bijdrage omnium voor dienstverplaatsingen volledig ten laste van de werkgever. Ten slotte zal 2012 ECO-cheques bieden voor een bedrag van 100 euro