LBC-NVK tekent Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit

Op vrijdag 8 juni hebben de sociale partners het nieuwe meerjarenakkoord voor de Vlaamse non-profit ondertekend. Precies een week daarvoor, op vrijdag 1 juni hadden de militanten van LBC-NVK non-profit het voorakkoord goedgekeurd.

Dit akkoord loopt tot 2020 en is van toepassing op zo'n 220.000 werknemers uit de Vlaamse non-profitsectoren (de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de socio-culturele sector, de kinderopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen).

Nationaal verantwoordelijke Mark Selleslach benadrukte namens LBC-NVK blij te zijn dat er een akkoord is voor alle sectoren en dat er nauwlettend zal toegezien worden dat elke afgesproken job er ook echt komt.