LBC-NVK wenst verpleegkundigen fijne dag

Florence Nightingale, wel eens de grondlegster van de moderne verpleging genoemd, werd op 12 mei 1820 in Firenze geboren. Twaalf mei wordt nu nog elk jaar gevierd als de dag van de verpleegkundige.

Ter promotie van het beroep van verpleegkundige werd in de provincie Vlaams-Brabant een imago-campagne georganiseerd voor leerlingen uit het ASO en TSO. Een aantal organisaties (ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, thuisverpleging,...) werkten samen aan inleefmomenten, waarin leerlingen de veelzijdigheid van het beroep konden ervaren. Er werd ook een magazine, een handleiding voor leerkrachten en infofiches ontwikkeld.

Met de inleefmomenten werden al 207 leerlingen bereikt. De adjunct-kabinetchef van Minister Vandenbroucke was erbij toen het KTA (Koninklijk Technisch Atheneum) van Halle het UZ Gasthuisberg bezocht.

Op die ’Dag van de Verpleegkundige’ stond die verpleegkundige (m/v) terecht weer één dag in de belangstelling. Dat is goed, maar eigenlijk zou die inspanning volgens ons, én velen met ons, beter een heel jaar volgehouden worden!

Als non-profitbeweging steunen wij de initiatieven die genomen worden om te beantwoorden aan de blijvende nood aan gekwalificeerde verpleegkundigen. Daarvoor moeten extra inspanningen worden gedaan en de sector wil daarin zijn verantwoordelijkheid mee opnemen.

De LBC-NVK was en is dé motor achter het "project 600", waardoor onder andere verzorgend personeel uit de sector voor verpleegkundige konden studeren met behoud van loon. Zo werd de nood aan verpleegkundigen met succes voor een belangrijk deel mee ingevuld, en kregen mensen die al ervaring hadden in de sector, de kans om zich bij te scholen en een verpleegkundig diploma te behalen. Een kans die ze in hun leven, om allerlei redenen, voordien nooit gekregen hadden.

De slaagkansen van deze gemotiveerde mensen liggen erg hoog. Een bijzonder succesvol project dus - wat niet kan verhinderen dat er weeral grote onweerswolken opdoemen om voldoende financiële middelen te vinden voor het schooljaar 2007-2008. Onbegrijpelijk, want iedereen steunt de doelstellingen en kent de noden...Liever geen louter "lippendienst" dus, maar zichtbare politieke daden en verantwoordelijkheid.