Maatwerkdecreet, quo vadis?

Het maatwerkdecreet, zegt jou dat nog iets? Dat decreet moest ervoor zorgen dat midden 2015 de schotten tussen de beschutte en de sociale werkplaatsen zouden wegvallen en dat alle werkplaatsen maatwerkbedrijven zouden worden. Ook zou de financiering van de sector ingrijpend veranderd worden. Zo zouden niet langer de werkplaatsen maar de doelgroepwerknemers zelf gesubsidieerd worden.

Invoering maatwerkdecreet, soap in verschillende afleveringen

Het maatwerkdecreet ging op 1 april 2015 van start, maar werd al snel terug geschorst tot midden februari 2016. Op vrijdag 17 februari 2017 lijkt dan eindelijk toch het echte startschot van het decreet gegeven te zijn door de Vlaamse regering, in opdracht van het kabinet van minister Homans.

Het probleem van de financiering van de overgang van de werkplaatsen naar maatwerkbedrijven werd aangepakt. De sector ontving daarvoor een bijkomende subsidie. De huidige financieringsmethode kan zo tot 31 december 2018 aangehouden worden. Dat garandeert stabiliteit voor alle beschutte en sociale werkplaatsen. Die stabiliteit is nodig. Daardoor kan de sector zich toespitsen op de echte invoering van het decreet op 1 januari 2019.

Werknemers aan hun lot overgelaten

Wie in heel dit verhaal aan zijn lot is overgelaten zijn de werknemers van de werkplaatsen. Het opgaan van de beschutte en de sociale werkplaatsen in maatwerkbedrijven veronderstelt dat de verschillen in loon- en werkvoorwaarden tussen beide soorten werkplaatsen weggewerkt worden. Maar voor de gelijkschakeling van die loon- en werkvoorwaarden van de 30 000 werknemers uit de sector heeft de regering geen enkel bijkomend budget en geen enkel tijdspad voorzien. Blijkbaar is het garanderen van een goede en stabiele werkomgeving met solide akkoorden en werkzekerheid voor deze Vlaamse regering geen prioriteit.

En dus, maatwerkdecreet quo vadis? Alleszins niet de goede weg op wat de LBC-NVK betreft. Wij vragen een eerlijke en juiste behandeling van de bezorgdheden van de werknemers uit de sector. Wij streven naar een constructief overleg zodat het maatwerkdecreet ook voor de werknemers een goede zaak zou kunnen zijn.