Met 1200 op straat voor een betere ouderenzorg met meer personeel

Op donderdag 7 februari 2019 kwamen ruim 1200 werknemers van de Vlaamse ouderenzorg op straat. Vele collega’s uit andere non-profitsectoren kwamen mee betogen. Niet voor het eerst kwam het personeel van de woonzorgcentra op straat om een oplossing te vragen voor het blijvende personeelstekort en de almaar stijgende werkdruk.

De soms moeilijke situaties in woonzorgcentra zijn de voorbije jaren geregeld aan bod gekomen in de media. Ouderen blijven veel langer thuis wonen dan vroeger. Verhuizen naar een woonzorgcentrum doen ze pas als het echt niet meer anders kan. De bewoners van woonzorgcentra hebben dan ook meer zorg en ondersteuning nodig dan vroeger. De zorgzwaarte is gestegen. In de komende jaren zal er hoe dan ook personeel moeten bijkomen om kwalitatieve en menselijke zorg te kunnen verzekeren en om de werkdruk te verminderen.

LBC-NVK ijvert al jaren voor een verbetering op dat vlak. Er is de voorbije jaren door de overheid wel geïnvesteerd in bijkomende plaatsen, maar niet in meer personeel op zich.

Dat punt haalde Oliver Remy, sectorverantwoordelijke van de LBC-NVK non-profit aan tijdens het onderhoud met minister Jo Vandeurzen aan het einde van de actie.
“Het eerste wat zal moeten gebeuren is dat de volgende Vlaamse regering kiest voor zorg en welzijn, kiest om te investeren in ouderenzorg zodanig dat er 6000 personeelsleden kunnen bijkomen. Het zal een politieke keuze zijn maar onze stem zal je moeten verdienen.”

De LBC-NVK non-profit vraagt aan de huidige Vlaamse regering en de democratische politieke partijen om zich voor de verkiezingen te engageren voor een sociaal investeringsplan in de ouderenzorg, met als ambitie om een gelijke financiering voor een gelijke zorg waar te maken met de essentiële aanwerving van ongeveer 6000 personeelsleden tegen 2023.