Minimumloon beschutte en sociale werkplaatsen verhoogd

De Vlaamse Regering besliste op 30 maart 2007 om de sector beschutte en sociale werkplaatsen bijkomend te subsidiëren voor de verhoging van het minimumloon vanaf 1 april 2007. Vanaf 1 april 2007 wordt het minimumloon in de beschutte en de sociale werkplaatsen verhoogd met 25 euro.

Dat is alvast goed nieuws voor de zowat 12.500 werknemers die hiervan zullen genieten. Het minimumloon verhoogde als gevolg van het recent interprofessioneel akkoord, maar voor de sector van de beschutte en de sociale werkplaatsen stelde dit een groot financieringsprobleem.

De Vlaamse regering besliste op 30 maart 2007 om 3,65 miljoen euro ter beschikking van de sector te stellen als subsidiëring van de verhoging van het minimumloon. Dat was absoluut noodzakelijk om de tewerkstelling in de sector te vrijwaren. Indien de sector zelf de verhoging had moeten doorvoeren, zonder extra financiering, dan waren negatieve gevolgen te vrezen voor de tewerkstelling en voor de uitbreiding van de sector.