Nieuw bestuur voor vzw Regenboog

Na maanden sociale onrust, die uitmondde in een staking gedurende de maand december, binnen VZW Regenboog, keert de rust stilaan terug. Sedert 12 januari 2007 is een nieuwe Raad van Bestuur aangeduid. De nieuwe voorzitter is Johan Timperman, tevens algemeen directeur van vzw Feniks te Avelgem. Al bij aanvang stelde de nieuwe voorzitter dat vzw Regenboog als voorziening blijft bestaan. Een fusie met vzw Feniks komt er niet. Vzw Regenboog behoudt zijn eigenheid, zijn cliënten, zijn personeelsleden, zijn directie en eigen bestuursorganen.

Uit de eerste bijeenkomsten van dit nieuwe bestuur met de medewerkers kon al afgeleid worden dat de huidige bestuursleden zich willen engageren om de dienstverlening, georganiseerd door vzw Regenboog, aan personen met beperkingen verder uit te bouwen en ook te verbeteren. In een sfeer van openheid wil dit bestuur, via intensieve communicatie en permanent overleg met alle betrokkenen, de kwaliteit van de geboden ondersteuning helpen verhogen.

Het engagement van het bestuur om via democratische beleidsvoering en volledige transparantie samen met de medewerkers een toekomstgericht en kwaliteitsvolle dienstverlening verder te ontwikkelen, wordt door de medewerkers van vzw Regenboog sterk gewaardeerd.

Het plannen van formele overlegmomenten, het opstarten van een gemengde werkgroep, het uitstippelen van een stappenplan komt tegemoet aan de vraag van de medewerkers. Deze garantie op inspraak biedt ook de mogelijkheid om als medewerker constructief betrokken te zijn bij de verdere uitbouw en het concretiseren van de visie van vzw Regenboog.

De bestuursleden en de medewerkers van vzw Regenboog engageren zich opdat openheid, transparantie, communicatie, samenwerking, overleg, respect, democratisch beslissen, enz. geen holle woorden worden. Als één ploeg willen ze garant staan om het pluralistisch karakter van vzw Regenboog te bewaren en een passend antwoord bieden aan de hulpvraag van personen met een beperking, die bij de vzw komen aankloppen.