Nieuwe functieclassificatie en loonschalen voor woonzorgcentra, revalidatiecentra,...

Na vele acties en lange onderhandelingen hebben we op 7 juni het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit met de regering kunnen afsluiten. Dankzij dat akkoord krijgen de bijna 55.000 werknemers uit de woonzorgcentra, de revalidatiecentra, de PVT’s, een aantal categorale ziekenhuizen en de Initiatieven beschut wonen een nieuwe functieclassificatie en loonbarema’s. Dat gebeurt ongeveer 1 jaar later dan voor het personeel van de ziekenhuizen.