!No Pasaran! LBC-NVK non-profit Gent roept op voor de betoging van 24 november

di 25 okt 2016 -- Stef Doise

De regering neemt de loopbaanregeling in het vizier? Alsof de non-profit al niet genoeg redenen had om op 24 november op straat te komen. Vakbondssecretaris Stef Doise roept de werknemers van Oost-Vlaanderen op om massaal te komen betogen.

Op 24 november gaat de non-profit betogen in Brussel. In juni 2016 hebben we ons eisenbundel overgemaakt aan de Federale en de Vlaamse regering. Tot op heden kregen we geen enkel antwoord om hierover te onderhandelen.

Ondertussen heeft de Federale Regering naar aanleiding van haar begroting voor 2017 voor de federale sectoren de aanval ingezet op de kroonjuwelen van de non-profit: de bijkomende verlofdagen voor werknemers vanaf 45 jaar. Ze wil die helemaal afpakken van een heleboel collega’s, voor de collega’s van de zorgberoepen wil ze die maar toekennen vanaf 50 jaar.

Vergis u niet: ook de Vlaamse sectoren zullen hoe dan ook geraakt worden, want de federale regering wil hierin ook de deelstaten betrekken.

Dit mogen en zullen we niet laten passeren! We roepen op tot hard verzet ! Wij rekenen op een massale rekrutering in je instelling, het is echt nodig dat we onze stem nù in Brussel laten horen.

We zeggen dit niet zo vaak maar dit is een betoging waar geen enkele militant op mag ontbreken! Er is een stakingsaanzegging ingediend, dus iedereen kan mee, leden van de LBC-NVK (ACV) krijgen daarenboven een stakingsvergoeding van 30 euro.

We reizen bij voorkeur met de trein, afspraak om 08.30 uur Station Gent Sint-Pieters maar Indien er van jouw instelling meer dan 40 deelnemers zijn, kunnen we ter plaatse een aparte bus regelen, vertrek ten laatste om 08.30 uur.

Lees ook: 

Federale regering zet het mes in loopbaanregeling zorgsector

ma 24 okt 2016 -- Mark Selleslach

De loopbaanregeling van de zorgsector houdt in dat de arbeidsduur in de sector (38 uur op voltijdse basis) vanaf de leeftijd van 45 jaar elke vijf jaar met twee uur per week verminderd wordt. De regering wil de aanvangsleeftijd optrekken tot 50 jaar en de regeling afschaffen voor werknemers die geen zorgberoep hebben.

Betoog op 24 november in Brussel samen met ons voor een nieuw sociaal akkoord

do 20 okt 2016 -- Mark Selleslach

Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur is cruciaal voor onze samenleving. De werknemers van de non-profit zetten zich daar elke dag met hart en ziel voor in. Die kwaliteit bieden lukt niet zonder degelijke loon- en werkvoorwaarden. De non-profit werkers hebben het volste recht om die te eisen en om oplossingen voor de knelpunten op tafel te leggen. Het kan én moet beter.