non-profit gazet - winter 2012

vr 3 feb 2012 -- Redactie

Het vriest dat het kraakt en dat komt goed uit want daarmee moeten wij niet al te ver gaan zoeken naar een intro om aan te kondigen dat u het winternummer van de non-profit gazet spoedig in papieren versie op de werkvloer zal aantreffen. Nu laten we alvast de digitale versie op u los.

Als reactie op het artikel in de gazet op p. 6 willen we nog het volgende kwijt:

"Raad van bestuur, directie en vakbondsafgevaardigde zijn het erover eens dat er in ter Wende vanuit raad van bestuur en directie ernstige inspanningen gedaan zijn om alle medewerkers tijdig te informeren en inspraak te geven in het proces dat tot de fusie geleid heeft. Dit is in het artikel onvoldoende aan bod gekomen. Iedereen is het er ook over eens dat er altijd in ter Wende door iedereen ernstige inspanningen gedaan zijn om tot een goed sociaal overleg te komen."