Non-profit wil echte jobs, geen taxshiftspoken

Al in juli 2015 besliste de federale regering dat de non-profitsector een aandeel van 13,59% vanuit de lastenverlaging taxshift krijgt toegewezen. De afgelopen dagen is de politieke discussie over de uitvoering daarvan in volle gang. Alarmerende signalen dat die beslissing zou worden teruggeschroefd, maakt de sector bijzonder ongerust. De non-profit zet elke lastenverlaging voor de volle 100% om in bijkomende jobs en wenst dat ook zo te houden. “Jobs, jobs, jobs” is toch ook het credo van deze regering?

Vrijdag 2 oktober eisten wij duidelijkheid over de werkelijke stand van zaken. Het kabinet De Block bevestigde formeel:

  • Dat de beslissing van de federale regering over het aandeel van 13,59% voor de non-profitsector in de nieuwe lastenverlaging taks shift ongewijzigd blijft;
  • Dat de timing van deze nieuwe lastenverlaging in 2016, 2018, en 2020 ongewijzigd blijft;
  • Dat de al eerder besliste lastenverlaging voor de non-profit vanuit het competitiviteitspact gehandhaafd blijft. In 2016 (60 miljoen euro) en in 2019 (30 miljoen euro) wordt ze volledig aangewend voor de werkgelegenheid.

Die formele bevestigingen zijn voor de sector uitermate belangrijk. Wat vandaag evenwel nog zeer onduidelijk en conflictueus blijft, is de politieke en technische uitvoering van de nieuwe lastenverlagingen vanuit de taxshift in de sector. Daarbij kan het nog behoorlijk misgaan. Indien de uitvoering ertoe leidt dat de bestaande garantie van jobcreatie verloren gaat, vloekt dat met de “jobs, jobs, jobs” van deze regering. De kans voor werkelijke jobcreatie nu niet benutten, leidt alleen tot “spook-jobs”. Het is voor ons totaal onaanvaardbaar dat de overheid een belangrijk budget als de lastenverlaging non-profit zonder garanties in de zakken van de werkgevers zou laten glijden.