Nu ook sociaal akkoord voor werknemers van Brusselse non-profit

Nadat er eerder al sociale akkoorden waren afgesloten voor de werknemers uit de federale en Vlaamse non-profit, mogen nu ook de werknemers van de Brusselse non-profit een verbetering van hun loon- en werkvoorwaarden verwachten. Na lange en bewogen onderhandelingen werd er ook voor hen een sociaal akkoord ondertekend, het eerste sinds lange tijd.

Elf miljoen euro. Dat was het budget dat door de Brusselse overheden was vrijgemaakt voor de onderhandelingen. Zes miljoen euro moest dienen voor de instellingen gefinancierd door de Franstalige gemeenschapscommissie (COCOF) en vijf miljoen euro voor de instellingen gefinancierd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (COCOM).

Met dat geld moest een belangrijke stap worden gezet in de harmonisering van de loon- en werkvoorwaarden op Brussels niveau. Die kunnen afhankelijk van de sector of de subsidiërende overheid verschillen. Een werknemer in de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld, kan in Brussel gesubsidieerd worden door Vlaanderen, door de COCOF of de COCOM.

Wat is er nu uit de bus gekomen voor de werknemers van de COCOM(*)?

  • - Een eenmalige premie
  • - Een verhoogde syndicale premie
  • - Een verhoogde tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer (MIVB/STIB)
  • - Drie extra vakantiedagen voor de werknemers van de ouderzorg
  • - Nieuwe initiatieven inzake welzijn op het werk
  • - De voorbereiding van een nieuwe functieclassificatie en loonsysteem (IFIC)

Daarnaast zal er ook een tewerkstellingskadaster worden opgesteld en zal er worden geïnvesteerd in structureel sociaal overleg op niveau van de Brusselse non-profit. Dat moet toelaten om de huidige akkoorden makkelijk op te volgen en te evalueren, en zo het afsluiten van toekomstige akkoorden te vergemakkelijken. Met de regionalisering van een aantal sectoren, zoals de ouderenzorg bijvoorbeeld, wordt dat natuurlijk nog belangrijker dan vroeger.

Uiteraard moet het sociaal akkoord nog verder worden uitgewerkt en omgezet in collectieve arbeidsovereenkomsten, alvorens de maatregelen effectief ingang zullen vinden. Maar met dit mooie perspectief kunnen de werknemers van de Brusselse non-profit alvast het nieuwe werkjaar in!

(*)Ongeveer 6500 werknemers (VTE) vallen onder de COCOM. Het betreft onder andere Nederlandstalige werknemers in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg.