Personeelsvergadering rusthuis Nazareth

GOETSENHOVEN — De laatste tijd werden de syndicale afgevaardigden van de LBC-NVK (ACV) aangesproken over tal van problemen en met tal van vragen over de werking van het rustoord Nazareth. (onderbezetting, opmaak uurroosters, hoe gaat de directie om met het personeel, herstellen van apparatuur, ….)

Het was dan ook meer dan hoog tijd om een gesprek te houden met de directie. Dit vond plaats op 31 mei 2007. We hadden een contact met de directie. We willen jullie het resultaat en de afspraken van het gesprek samenvatten:

De directie maakt de belofte dat deze tijdig zullen uitgehangen worden (voor de 15e). Daarnaast zullen de uurroosters nog enkel opgemaakt worden met het NIS-systeem (eigen exel-bestanden zijn uit den boze en gelden niet). Op de uurroosters worden de saldo’s van de uren vermeld.

Bij wijziging van het uurrooster wordt vooraf overlegd gepleegd. De collega’s van de nacht krijgen eerdaags een verslagje van hun bespreking omtrent hun dagdienst (2x een dagdienstperiode). Aan de syndicale delegatie wordt er overzicht van de overuren overhandigd.

Bezettingsproblematiek

De directie is er zich van bewust dat we werken met een onderbezetting van 6-7 FTE. Zij zegden toe om hun werfreserve aan te spreken. Zij wensen de 6-7 FTE zo snel mogelijk aan te werven.

Verlofproblematiek

Voor het einde van volgende week (8 juni) zullen alle werknemers hun toekenning van hun verlof ontvangen.

Omgang met het personeel

De directie begrijpt het belang van goede opvang en begeleiding van nieuwe collega’s. Na intern overleg zullen zij een procedure hierrond uitwerken. Deze procedure zal worden besproken op de ondernemingsraad van 10 september 2007. We hebben bij de directie aangedrongen om het personeel met respect te behandelen. (aanspreken met de (voor)naam, het au serieux nemen van gesignaleerde problemen, dit niet weglachen en hierover een correcte terugkoppeling geven, …)

Investeringen

Omtrent de vervanging van de badlift wordt er momenteel een prijsofferte opgevraagd. De aankoop van een stalen verpleegster werd bevestigd. Op korte termijn komt er trouwens in elke afdeling zo een.

We spraken met de directie af dat wij hen terugzien op 21 juni 2007 om 18u. De LBC-NVK (ACV) houdt een personeelsvergadering om 17u (vergaderzaal administratie). Hierop zijn alle personeelsleden hartelijk welkom.