Protestpicknick tegen vermarkting sociaal werk Antwerpen

vr 7 okt 2016 -- Redactie

Op vrijdag 7 oktober 2016 verzamelden honderden werknemers uit de sociale sector zich aan het stadhuis van Antwerpen voor een protestpicknick tegen de vermarkting van het sociaal werk. Als symbool voor de uitverkoop van het sociaal werk werden er tijdens de actie verschillende zorgproducten (baby’s, probleemjongeren en zorgbehoevende bejaarden) verkocht aan de laagste bieder.

“Sociaal werk en zorg voor mensen zijn niet te koop,” weergalmde het op de Grote Markt. Ongeveer een week geleden gaf de OCMW-raad van Antwerpen groen licht aan het stadsbestuur om besprekingen te starten met de commerciële speler G4S-Care over de uitbating van inloopcentrum De Vaart. De Vaart is een laagdrempelig initiatief voor daklozen, die er overdag terecht kunnen voor basisvoorzieningen en begeleiding. Het centrum wordt sinds 18 jaar uitgebaat door het CAW Antwerpen.

Meerdere sociale voorzieningen zoals buurtwerkingen en projecten die werken rond verslavingsthematiek worden met commercialisering bedreigd. Tientallen jaren know-how en opgebouwd vertrouwen worden met één handtekening vernietigd. De ongerustheid bij cliënten, gebruikers, directies en sociaal werkers neemt toe.

“Ik kan niet geloven dat ons werk zomaar op de markt wordt gegooid en overgenomen kan worden door private bedrijven,” zegt Annemie van het CAW Brussel. Zij kwam samen met een 30-tal collega’s naar de actie om haar Antwerpse collega’s een hart onder de riem te steken. “De tendering is een ramp voor onze cliënten én voor onze samenleving."

Winst maken op zorg is helaas niet nieuw en is allesbehalve een succesverhaal. In onder andere de rusthuizen zien we steeds meer commerciële spelers. Daar steeg de prijs van een verblijf en werd er volop bespaard op zorg en personeel. Een waarschuwing dat de wetten van de vrije markt niet toegepast kunnen worden op zorg, welzijn en cultuur.

“Vandaag hebben we aan het Antwerps stadshuis duidelijk laten horen dat we niet akkoord gaan met de plannen van het stadsbestuur om het sociaal werk te vermarkten," zegt Werner van Mierlo, vakbondssecretaris van de LBC-NVK. De uitbestedingsplannen van het stadsbestuur hebben ook nefaste gevolgen voor de werknemers in een heel aantal organisaties. “Daarom houden we op 18 oktober 2016 een overkoepelend personeelsvergadering.” Maar dit is nog niet het einde. “We roepen massaal op voor 27 oktober 2016, we voeren dan actie tijdens de OCMW-raad die zal beslissen over de toekomst van inloopcentrum De Vaart."

Lees ook: