Raad van State schorst besluiten maatwerkdecreet

do 28 jan 2016 -- Kris De Block

Sinds woensdagochtend 27 januari 2016 bestaan maatwerkbedrijven niet meer maar spreken we (voorlopig?) opnieuw van beschutte en sociale werkplaatsen. De Raad van State schorste toen twee besluiten waarmee de bevoegde minister Homans de uitvoering van het maatwerkdecreet wilde regelen.

Daardoor is het maatwerkdecreet in de feiten niet langer uitvoerbaar en zijn er dus ook geen maatwerkbedrijven meer, maar wel terug beschutte en sociale werkplaatsen. Op dit ogenblik nemen we het arrest van de Raad van State door om te bekijken waar we nu staan. Maar verwonderen doet het arrest ons niet echt. Eerder waarschuwde de LBC-NVK al dat de omschakeling van de beschutte en sociale werkplaatsen naar maatwerkbedrijven op zijn zachtst gezegd slecht geregeld was.

De LBC-NVK heeft een onderhoud aangevraagd met de werkgevers en het kabinet van minister Homans om de gevolgen van het arrest te bespreken. Voorlopig hebben we op onze vraag nog geen antwoord gekregen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees ook: 

Omschakeling beschutte en sociale werkplaatsen naar maatwerkbedrijven hangt met haken en ogen aaneen

wo 6 mei 2015 -- Redactie

De beschutte en sociale werkplaatsen zijn sinds 1 april omgedoopt tot maatwerkbedrijven. De overheid subsidieert niet langer de bedrijven maar geeft een 'rugzakje" mee aan de ‘doelgroepwerknemers’ zodat die in principe ook in het ‘gewone’ arbeidscircuit aan de slag kunnen. In dat rugzakje zitten financiële voordelen en tegemoetkomingen voor de werkgever die hen aanwerft. Klinkt mooi, maar in de praktijk is veel nog niet uitgeklaard.